Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.
Untuk makluman Ybhg Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan, Laman MARAnet sedia ada iaitu http://maranet.mara.gov.my telah di pertingkatkan kepada Portal MARAnet sebagai medium saluran informasi serta hebahan maklumat dalam menyokong peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan MARA.  Portal MARAnet yang dibangunkan adalah lebih dinamik dan interaktif selaras dengan perkembangan teknologi semasa.  Semua anggota kerja MARA hendaklah mengakses Portal MARAnet dengan melayari https://maranet.sharepoint.com.


Copyright © BTM 2016. All Rights Reserved